Η πόλις των Γραμμάτων-τα Ιωάννινα- και η Βιβλιοθήκη των Ζωσιμάδων.

ένα ταξίδι στο χρόνο και στο χώρο.

Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Bιβλιοθήκη Ιωαννίνων